Közlemények

Közlemények

Főoldal Közlemények

Közlemények


Erdészeti Főosztály Közleménye

2021-10-05 16:38:33

Tisztelt Erdőgazdálkodók, Erdőtulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján az erdőterületek használatára kötött megbízási szerződések 2021. december 31-én hatályukat vesztik, ezeket a jogviszonyokat az erdőgazdálkodóknak 2021. december 31-ig meg kell újítania. Ennek hiányában az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból. A használati jogosultság megújítása során a fennálló megbízási szerződést közös megegyezéssel fel kell mondani, vagy bármelyik fél 60 napos határidővel felmondhatja.

A megbízási szerződéses jogcímmel érintett erdőrészletek az Erdőtérképen külön fedvény formájában elérhetőek, így arról mind a tulajdonosok, mind a gazdálkodók tájékozódhatnak.

A földhasználati jogosultság igazolásához szükséges szerződéskötésekre az Evt.-ben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben foglaltak az irányadók. A szerződések előkészítése, megkötése során kérje erdészeti szakirányítója segítségét!

A szerződéseket az illetékes Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi kérelem mellékleteként, nyilvántartásba vétel céljából. Az erdészeti hatóságok illetékességi területei az alábbi helyen érhetők el: http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307

A nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány az alábbi helyen érhető el: https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

NFK közleménye:

2021-09-06 08:34:05

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése a Foktftv. alapján

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: osztatlankozos@nfk.gov.hu
tel.: 06 80 310 111

Jogszabályok

https://nfk.gov.hu/download.php?id_file=41701

https://nfk.gov.hu/download.php?id_file=41700

NFK közleménye:

2021-09-06 08:32:16

OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDTULAJDON FELSZÁMOLÁSA

A 2021. január 1-jén hatályba lépett 2020. évi LXXI. törvény szabályai rendelkeznek a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet - 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet - pedig a megosztásra irányuló eljárás folyamatára és a megosztást támogató informatikai program, az osztóprogram alkalmazási feltételeire is kitér.

Az osztatlan közös tulajdonú földterületek sikeres felszámolása, a folyamat minél zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében az NFK az Agrárminisztériummal együttműködve megjelentette a témára fókuszáló tájékoztató kiadványát, az Osztatlan közös megosztási kisokost. A kiadvány az osztatlan közös földtulajdon fogalmától kezdve kitér e tulajdonosi forma kialakulására és felhívja a figyelmet arra, hogy a földbirtok-politikai döntések nyomán elindulhat az osztatlan közös tulajdonú földterületek felszámolása. Rávilágít, hogy melyek e folyamat előnyei és segít tájékozódni a megosztási folyamat legapróbb részleteiről is.

A kiadvány elektronikusan IDE KATTINTVA tölthető le!

NFK közleménye:

2021-09-06 08:32:04

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 63.§ (2) bekezdése szerinti közzététel:

Az NFK a használati jogosultságért ellenértékként legalább a helyben szokásos mértékű, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (7) bekezdésében rögzített, a földnek az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett aranykoronában kifejezett kataszteri tiszta jövedelme kétezer-ötszázszorosának megfelelő forint összegű éves díjat köthet ki haszonbérleti díjként.

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:28:46

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket az alábbiakra:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú mellékében foglalt szabályok megváltozása okán 2020. július 1-től a belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlán fel kell tüntetni a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaalany adószámának első 8 számjegyét, vagyis a vevői adószámot.

Amennyiben költségelszámolásnál (Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdaság) ez a változás Önöket is érinti, kérjük, jelentsék be Központunk részére - a számlán való feltűntetés érdekében - az adószámukat. Ennek hiányában magánszemélynek küldött számlaként jelentjük be az Önöknek küldött számlákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

A megfelelő adattartalmú számlákhoz elengedhetetlen a lakcímükben/székhelyükben illetve értesítési címükben történt változás bejelentése. Az NFK által kibocsátott számlákon az állandó lakcím vagy székhely mellett postázási cím is feltűntetésre kerül. Változás bejelentése során kérjük, ennek figyelembe vételét.

A gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, jelentsék be a saját maguk által használt e-mail címüket, nyilvántartásunkban történő rögzítés céljából.

Adat(változás) bejelentést az alábbi elérhetőségeken tehetnek meg:

e-mail: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu
levélcím: 1590, Budapest, Pf. 195.

Emellett az alábbi menüpontban is lehetőségük van adatváltozás bejelentésére:

https://nfk.metaurus.hu/adategyeztetes_szerzodott_partnerek_reszere

Öntözésfejlesztési Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:26:44

Tisztelt Partnereink!

Elindult az Öntözési Közösség webes alkalmazás amely, a mezőgazdasági termelők számára fejlesztett elektronikus felület, amelyen keresztül - regisztrációt követően - lehetőségük nyílik más termelőkkel felvenni a kapcsolatot öntözési közösség–alapítás céljából, hogy a releváns pályázati források kiaknázása minél hatékonyabban történhessen meg.

Öntözési Közösség alkalmazás

Vagyonhasznosítási Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:17:10

Tisztelt Partnereink!

2020. október 21. napjával lejárt a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) hirdetményében meghatározott – a Nemzeti Földalap részét képező, 10 ha alatti térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő – értékesítési eljárás harmadik ütemének keretében a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő.

Köszönettel vettük érdeklődésüket és a benyújtott ajánlatokat! Az ajánlatok érvényességi vizsgálatát az előre meghatározott 60 napon belül megtettük, annak eredményéről postai úton küldünk tájékoztatást. Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyfélszolgálatunk a benyújtott vételi ajánlatok érvényességének tekintetében tájékoztatást nem nyújthat, annak hivatalos módja kizárólag a postai úton kézbesített levél.

A Szervezet továbbra is zavartalanul működik, a magyar agrárium eredményessége érdekében igyekszünk a leghatékonyabban ellátni széles körű feladatainkat. A honlapon megtalálható minden, a hasznosítási céljainkat érintő tájékoztatás, formanyomtatvány. Ügyfélszolgálatunk a közleményünk szerinti elérhetőségeken fogadja megkeresésüket. Állunk rendelkezésükre a jövőben is a sikeres együttműködés érdekében!

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:02:49

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződésekhez kapcsolódó díjak első félévi számlái elkészültek, azok megküldése folyamatban van. Kérjük, szíveskedjenek a számlákon feltűntetett fizetési határidőket betartani.

Mezőgazdasági Kutak Hatósági Munkacsoportja közleménye:

2021-09-06 08:01:44

Tisztelt Partnereink!

Mezőgazdasági kutakkal kapcsolatos hatósági ügyekben kérnénk ezt az e-mail címet használni: mg.kut@nfk.gov.hu

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:01:28

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni figyelmüket az adatváltozás bejelentésével kapcsolatos tájékoztatónkra, melyet a Közlemények rovatban tekinthetnek meg!

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 07:55:25

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. július 1. napjától a 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 29/A. § szerint „A Nemzeti Földügyi Központtal kötött szerződésben meghatározott, az esedékességkor meg nem fizetett ellenszolgáltatás összege vagy annak fennmaradó része adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül”.

A köztartozásnak minősülő lejárt tartozás befolyásolhatja pályázatok elbírálását, hasznosítási- vagy adásvételi szerződések megkötését. Emellett olyan ügyletek elbírálását is befolyásolhatja, melyek feltétele a köztartozás-mentességi igazolás benyújtása a kiíró részére.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei is Önöket terhelik.

Kérjük, minden utalásnál tűntessék fel a számla sorszámát; ennek hiányában a befizetése nem azonosítható be és nem áll módunkban az átutalt összeg jóváírása.

Kérjük fentiek figyelembe vételét számláik kiegyenlítése során.

Kérdés esetén javasoljuk, hogy az alábbi elérhetőségeken forduljanak Központunkhoz:

e-mail: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu

levélcím: 1590, Budapest, Pf. 195.

Erdészeti Főosztály közleménye:

2021-10-01 11:55:16

ÉRTÉKBECSLÉSI AJÁNLAT OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDTULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉHEZ

Az Erdőtérkép megjeleníti az erdőrészlet fatermési adatait!

Jogszabályváltozás miatt az Erdőtérképen (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) elérhetővé váltak az erdőrészlet bizonyos fatermési adatait tartalmazó mezők a részletinformációk között.

Magyar Közlöny 2020. évi 288. számában megjelent a 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól. A rendelet 3. mellékelte tartalmazza az értékbecslési ajánlat elkészítésének szabályait. Az értékbecslési ajánlat alkalmazásához az erdőrészletek és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek területét hektár mértékegységben, az erdőrészlet főfafajának fatermő képességét m3 /hektár/év egységben, az erdőrészlet fajlagos fatérfogatát m3 /hektár egységben a Erdőtérképen az alábbi módon érhetjük el:

Az erdőrészlet információk az erdőrészlet alakzatára kattintással alapértelmezetten megjelennek. De a funkció az Elem információ gomb megnyomásával érhető el. A megjelenő táblázat tartalmazza az erdőrészletek nyilvános adatait: Értékbecsléséhez fatermőképesség adat (Ftk); Értékbecsléséhez fakészlet adat (V). Ha az adat, hosszúsága miatt nem látszik teljesen, az információs panel átméretezhető, az oszlopszélesség egyénre szabható. (a honlap újratöltésével a méret visszaáll az alapértelmezettre) Valamint javasoljuk a letöltés funkciót, amely CSV (pontosvesszővel elválasztott egyszerű szöveges formátum) és XLS formátumban teszi elérhetővé az erdőrészlet összes adatát.

Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

 


Kapcsolódó dokumentumok:
ertekbecslesi_ajanlat.pdf (pdf)