Vagyon-nyilvántartási Főosztály

Vagyon-nyilvántartási Főosztály

FőoldalFőosztályok Vagyon-nyilvántartási Főosztály

Vagyon-nyilvántartási Főosztály


Vagyon-nyilvántartási Főosztály feladata a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekhez és vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó, a jogszabályokban előírt vagyon-nyilvántartási, valamint a Nemzeti Földalappal összefüggő szerződés-nyilvántartási feladatok ellátása, a vagyonelemeknek az NFK és más tulajdonosi joggyakorlók közötti átadása és átvétele, továbbá a partner-nyilvántartási tevékenység irányítása. A Vagyon-nyilvántartási Főosztály felel a feladatkörébe tartozó vagyon-, szerződés- és partner-nyilvántartási feladatokhoz előírt közzétételi és adatszolgáltatási feladatok teljesítéséért, a feladatkörébe tartozó jogszabályoknak megfelelő működésért.

Vagyonnyilvántartási Szabályzat letölthető itt.A Vagyon-nyilvántartási Osztály

A Vagyon-nyilvántartási Osztály felel a jogszabályokban meghatározott és a Nemzeti Földalappal való felelős gazdálkodáshoz szükséges vagyon-nyilvántartási tevékenység és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyon-nyilvántartási, adatrögzítési, adatkezelési feladatainak operatív végrehajtásáért.

Vagyonkezelők adatszolgáltatása

A Nemzeti Földalap vagyon-nyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Földügyi Központ a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban Nfatv.) 1. §-ában meghatározott földrészletekről és az Nfatv. 3. §. (3) bekezdésében meghatározott ingatlanokról vagyonnyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartást) vezet. E feladatkörében Vagyon-nyilvántartási Főosztály felel az NFK számviteli vagyon-nyilvántartáshoz rendelt számviteli adatainak vagyon-nyilvántartással való egyezőségéért a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről 2000. évi C. törvény a számvitelről vonatkozó rendelkezései alapján.

A Rendelet 4. § f) pontja előírja a földrészleten fennálló vagyonkezelői jog esetén nyilvántartandó adatokat.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) VIII. fejezetében a használók adatszolgáltatási kötelezettségei kerültek rögzítésre, mely a vagyonkezelőket is terheli.

Az adatszolgáltatás részletes leírását, határidejét és módját a Korm. rendelet 41. §, 50/A. § és 50/C. §-a valamint a 33/2017. (XII.13.) NFA Vagyonnyilvántartási Szabályzatában foglaltak és adatlapok, továbbá az egyes vagyonkezelési szerződések tartalmazzák.

Az NFK Vagyon-nyilvántartási Szabályzatának mellékletét képező adatlapok letölthetők
INNEN
vagy a Dokumentumok menüpont/Vagyonkezelők adatszolgáltatása címen.A Szerződés- és Partner-nyilvántartási Osztály

A Szerződés- és Partner-nyilvántartási Osztály feladatköre a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekhez, alrészletekhez, vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó és a vagyon-nyilvántartás részletes szabályairól szóló jogszabályokban előírt szerződés és partner-nyilvántartás feladataira terjed ki. E körben felelős a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemekhez kötődő partnerekkel kapcsolatos információk naprakész vezetéséért.

Partner Adatváltozás bejelentés

Felhívjuk tisztelt partnereinek figyelmét, hogy a hatályos hasznosítási szerződésben foglalt partner adatok változását a használó haladéktalanul köteles az NFK részére bejelenteni!

Partner Adatváltozás bejelentés