Helyszínelési és Területi Agrárkapcsolati Főosztály

Helyszínelési és Területi Agrárkapcsolati Főosztály

FőoldalFőosztályok Helyszínelési és Területi Agrárkapcsolati Főosztály

Tulajdonosi Ellenőrzési Munkacsoport

A tulajdonosi ellenőrzés célja az állami földrészlettel való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása. A Tulajdonosi Ellenőrzési Munkacsoport az ellenőrzési feladatait a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint látja el.

Helyszínelési Osztály

Az osztály felel, a Nemzeti Földügyi Központ vagyon- és szerződés-nyilvántartási, vagyongazdálkodási, valamint tulajdonosi ellenőrzési, feladatainak ellátásához szükséges helyszíni szemlék végrehajtásáért. A Szervezetet az osztály képviseli a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokat érintő osztatlan közös tulajdont megszüntető eljárásokban. Az osztály végzi a Nemzeti Földalapba tartozó használaton kívüli termőföldek felderítését, valamint jogcímnélküli használat esetén kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.