Árverések

ÁRVERÉSEK

Főoldal • Tájékoztatók • Árverések

ÁRVERÉSEK


Csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az állam

Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, bárki tehet vételi ajánlatot.

Az árverések 2024. évi ütemében csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árverések lebonyolítására 2024. július 1. és 2024. július 12. napja között kerül sor. Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2024. május 29-étől az NFK honlapján elérhetők (nfk.gov.hu/arveresek). Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció, illetve az árverés időpontját és helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, valamint az árverések helyszínein is kifüggesztik. Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az NFK képviselői és közjegyzők jelenlétében.
Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az NFK honlapján már elérhetők.

Az árverési eljárás gyors és hatékony lebonyolítása, átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2023. május 15., valamint a 2024. február 28. napján hatályba lépett módosításával megváltoztak az árverési eljárás egyes részletszabályai, melyek az árveréseken részt venni, illetőleg elővásárlási jogot gyakorolni kívánó gazdák részéről kiemelt figyelmet igényelnek.

Különösen fontos változás, hogy az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség a módosult rendelkezések alapján, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott jogi képviselő útján történő részvétel. Licitálni nem kívánó elővásárlásra jogosultként az árverési részvétel során a jogi képviselet nem kötelező, azonban kifejezetten javasolt a jogi megfelelőség biztosítása érdekében.

A regisztráció során - amire a hirdetményben kijelölt napon kerül sor - a földszerzéshez és az elővásárlási jog gyakorlásának igazolásához szükséges okiratokat a regisztrálóknak (akár árverező, akár elővásárlási joggyakorló, vagy mindkettő) hiánytalanul, a hirdetményben meghatározott módon, megfelelően hitelesítve kell benyújtani a kormányhivatal részére. Az okiratok hiánytalan benyújtása az árverésen részt vevő felelőssége.
Az árverésen kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező személy vehet részt.

Az árverezőként regisztrált személyek ajánlatukat licit útján tehetik meg az árverés során, a kizárólag elővásárlóként regisztrált személyek az árverés lezárását követően tehetik meg elővásárlási jognyilatkozatukat. Az elővásárlóként is regisztrált árverező is ekkor érvényesítheti elővásárlási jogát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Az árverési biztosíték a földrészlet kikiáltási árának 10%-a, amit az árverésen való licitálás feltételeként az árverezőnek – helyrajzi számonként – az árverési hirdetményben meghatározottak szerint kell megfizetni legkésőbb a regisztráció napját megelőző harmadik munkanap nulla óráig.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy javasoljuk az árverési biztosíték mielőbbi megfizetését. Kérjük a tisztelt Árverezőket, ne várjanak az utalással a határidő lejáratáig, a hibás adattartalmú utalások rendezésére határidőn belül van lehetőség, különös tekintettel arra, hogy külső banki technikai probléma miatt előfordulhat, hogy az árverési biztosíték utalásánál a közlemény rovat hiányos adattartalommal jelenik meg a Magyar Államkincstárnál.
Kérjük, tájékozódjon a bankjánál!

Tisztelt Árverező!

Felhívjuk szíves figyelemét az árverési biztosítékok befizetésének határidejére. A befizetési határidőt a 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése határozza meg és a regisztráció napjához köti. Az árverési biztosíték befizetésének rendjét az árverési hirdetmények VI. D. 1.4. pontja tartalmazza.

Tájékoztató jelleggel közöljük a jogszabály alapján számított határidőket:

Biztosítéki díj befizetés határideje
( a hirdetményben megjelölt számlaszámon történő jóváírás legkésőbbi időpontja)
Javasolt utalási határidő Regisztráció napja
2024.06.19. éjfél 2024. június 25.
2024.06.20. éjfél 2024. június 26.
2024.06.23. éjfél 2024.06.21. éjfél 2024. június 27.
2024.06.24. éjfél 2024. június 28.
2024.06.25. éjfél 2024. július 1.
2024.06.26. éjfél 2024. július 2.
2024.06.27. éjfél 2024. július 3.
2024.06.30. éjfél 2024.06.28. éjfél 2024. július 4.
2024.07.01. éjfél 2024. július 5.
2024.07.02. éjfél 2024. július 8.
2024.07.03. éjfél 2024. július 9.
2024.07.04. éjfél 2024. július 10.
2024.07.07. éjfél 2024.07.05. éjfél 2024. július 11.

A hétfő nulla órára eső határidőknél javasoljuk az előtte lévő pénteki munkanapon történő legkésőbbi utalást.

Kérjük, érdeklődjön pénzintézeténél az utalások teljesítéséről, mivel a nagyobb összegű átutalásoknál nem minden esetben működik az azonnali utalás rendszere! Ezért javasoljuk, hogy inkább 1-2 nappal a határidő lejárta előtt szíveskedjenek a biztosíték átutalásáról gondoskodni, mivel a biztosíték a jogszabályban jelzett időpontig a letéti számlánkon jóváírásra kell, hogy kerüljön.

Az esetleges banknapi csúszásokért a Kiíró felelősséget nem tud vállalni.

Az árverési eljárás részletes szabályait, a jelentkezés feltételeit a kihirdetésre kerülő Hirdetmények tartalmazzák. Az árveréssel kapcsolatosan további érdemi tájékoztatás kérhető elektronikus úton, az arveres2024@drive.nfk.gov.hu e-mail címen.


Gyakran ismételt kérdések
Árveréses értékesítés - Folyamatábra


Az agrártárca sajtóközleménye: https://kormany.hu/hirek/csaknem-20-ezer-hektar-foldreszletet-kinal-megvetelre-az-allam


A Hirdetmények vármegyei bontásban az alábbi mappákban tekinthetők meg:


Árverési Iratminták

ÁRVERÉSI VEVŐ NYILATKOZATA.docx
ELŐZETES NYILATKOZAT KÖZÖS ÁRVEREZŐI SZANDEKROL.docx
ELŐZETES NYILATKOZAT TÖBB ELŐVÁSÁRLÁSRA JOGOSULT KÖZÖS REGISZTRÁCIÓJÁNAK SZÁNDÉKÁRÓL.docx