Árverések

ÁRVERÉSEK

Főoldal • Tájékoztatók • Árverések

ÁRVERÉSEK


A Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek nyilvános árverés útján történő értékesítése

A Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó földrészletek hasznosításáról Szervezetünknek lehetősége van a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés alapján nyilvános árverés útján történő eladással gondoskodni. A hasznosítás során a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően kell eljárni, valamint előnyben kell részesíteni az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató személyeket.

A fenti eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jelenleg nincs olyan eljárás meghirdetve, amely a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 hektár térmértéket meghaladó nagyságú földrészletek nyilvános árverés útján történő értékesítését célozná meg.

Amennyiben a jövőben a 10 hektár térmértéket meghaladó nagyságú földrészletek nyilvános árverés útján történő értékesítésére kerül sor, az elektronikus pályázati rendszeren keresztül kerülnek közzétételre, ezért kérjük, figyelje honlapunkat.