Dokumentumtár

Dokumentumtár

FőoldalDokumentumtár

Dokumentumtár


Ingyenes ingatlan felajánlások
Kapcsolódó dokumentumok:
Elidegenítési és terhelési tilalommal valamint visszavásárlási joggal terhelt ingatlanokhoz kapcsolódó kérelem
Kapcsolódó dokumentumok:
ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK
Kapcsolódó dokumentumok:
Nincs dokumentum!
További információ
MEZŐGAZDASÁGI KUTAKKAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÜGYEK
Kapcsolódó dokumentumok:
SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM ÉS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM
Kapcsolódó dokumentumok:
Kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszer (DDS)
Kapcsolódó dokumentumok:
EGYÉB DOKUMENTUMOK
Kapcsolódó dokumentumok:
Miniszteri jelentés 2021 (pdf, 36272 KB)
Miniszteri jelentés 2020 (pdf, 28105 KB)
Miniszteri jelentés 2019 (pdf, 17632 KB)
1 A függelék Átjárási szolgalmi jog biztosítása érdekében kötendő megállapodás (doc, 64 KB)
1 B függelék Vezetékjogi megállapodás elektromos hálózat tekintetében (doc, 70 KB)
1 C függelék Vezetékjogi megállapodás gázvezeték tekintetében (doc, 71 KB)
1 D függelék Vízelvezetési szolgalmi jogi megállapodás (doc, 73 KB)
1 E függelék Vezetékjogi szolgalmi jogi megállapodás hírközlési hálózat tekintetében (doc, 72 KB)
1 F függelék Bányaszolgalmi megállapodás (doc, 67 KB)
2 A függelék Kártalanítási megállapodás elektromos vezeték vezetékjog esetére (doc, 79 KB)
2 B függelék Kártalanítási megállapodás gázvezeték (doc, 80 KB)
2 C függelék Kártalanítási megállapodás bányászati (doc, 79 KB)
2 D függelék Kártalanítási megállapodás Vízvezetési és vízhasználati szolgalom esetére (doc, 80 KB)
2016/S 213-387950 Közbeszerzési Dokumentumok_NFA_Értékbecslés (pdf, 771 KB)
2016/S 213-387950 Nyilatkozatminták_NFA_Értékbecslés (docx, 91 KB)
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Vagyon-nyilvántartási Szabályzata (pdf, 599 KB)
Adatkezelési tájékoztató - nyilvános árverés.pdf (pdf, 160 KB)
ADATLAP - INGYENES FELAJÁNLÁS 0824 (pdf, 137 KB)
AJÁNLAT NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET VÉTELÉRE - jogi személy (docx, 24 KB)
AJÁNLAT NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET VÉTELÉRE - magánszemély (docx, 27 KB)
AJÁNLAT NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET VÉTELÉRE - önkormányzat (docx, 26 KB)
Értékbecslők listája 2017. (pdf, 329 KB)
Értéknövelő beruházási adatlap haszonbérlő esetére MINTA a 37/2015. (IX. 22.) sz. utasításhoz (xls, 41 KB)
Értéknövelő beruházási adatlap vagyonkezelő esetére MINTA a 37/2015. (IX. 22.) sz. utasításhoz (xlsx, 12 KB)
Európai Uniós beruházás esetén a kérelmet kiegészítő formanyomtatvány 37/2015. (IX. 22.) sz. utasításhoz (doc, 41 KB)
FÖLDRÉSZLET FELAJÁNLÁSA A MAGYAR ÁLLAM JAVÁRA ELLENÉRTÉK FEJÉBEN (pdf, 198 KB)
Gazdálkodási terv (doc, 192 KB)
Hírlevél (2019/II.) (pdf, 215 KB)
KÉRELEM NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA ADÁSA IRÁNT (pdf, 200 KB)
MB_Megbízási szerződés (6A_céges) (pdf, 517 KB)
MB_Megbízási szerződés (6A_céges_HM) (pdf, 525 KB)
MB_Megbízási szerződés (6A_magán) (pdf, 441 KB)
MB_Megbízási szerződés (6A_magán_HM) (pdf, 442 KB)
MB_Megbízási szerződés (6B_céges) (pdf, 438 KB)
MB_Megbízási szerződés (6B_céges_HM) (pdf, 441 KB)
MB_Megbízási szerződés (6B_magán) (pdf, 436 KB)
MB_Megbízási szerződés (6B_magán_HM) (pdf, 439 KB)
MB_Megbízási szerződés (START munkaprogram) (pdf, 345 KB)
Nyilatkozat a haszonbérelt földterületet terhelő értéknövelő beruházásokról (xls, 540 KB)
Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott, átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (pdf, 169 KB)
Tájékoztatás a telekalakítással egybekötött értékesítésre vonatkozó kérelmek tartalmáról (pdf, 567 KB)
Vagyonkezelők adategyeztető táblázata (xls, 49 KB)