Haszonbérleti pályázatok

Haszonbérleti pályázatok

Főoldal • Tájékoztatók • Haszonbérleti pályázatok

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATOK

A Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek pályázat útján történő haszonbérbe adása

A Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó földrészletek hasznosításáról Szervezetünk a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adással gondoskodik. Az Nfatv.18. § (2) pontja szerint a hasznosítás során a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően kell eljárni, valamint előnyben kell részesíteni az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató személyeket.

A fenti eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

Felhívom a szíves figyelmét, hogy jelenleg nincs olyan Kormány program, mely a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adását célozná meg.

Amennyiben a Kormány döntése alapján, a jövőben a Nemzeti Földalapba tartózó földrészletek nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adására kerül sor, a kapcsolódó hirdetmények Szervezetünk honlapján – a HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK – kerülnek közzétételre, ezért kérjük, figyelje hirdetményeinket.

Kapcsolódó dokumentumok: