Jogi és Birtokrendezési Főosztály

Jogi és Birtokrendezési Főosztály

FőoldalFőosztályokJogi és Birtokrendezési Főosztály

Jogi és Birtokrendezési Főosztály


Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatban, két fajta tevékenységet végez a Birtokrendezési Osztály:

 1. a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) IV. fejezete, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti tevékenység (a továbbiakban együtt: OKTM program),
 2. a Foktftv. I. és. II. fejezete, valamint a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tevékenység.

A két eljárás között több alapvető különbség van. Az OKTM program a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányul, és az ilyen irányú kérelmeket – jogvesztő határidővel – legkésőbb 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani. Ezen eljárások során a megosztás költségeit az állam viseli.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása – fő szabályként – a Földforgalmi törvény alapján mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő, valamennyi ingatlanra kiterjed, és az ezen ingatlanok megosztására irányú kérelmeket, folyamatosan be lehet nyújtani az ingatlanügyi hatóságokhoz.

1. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Az OKTM program megvalósítása – az NKP Nkft., majd az NFK koordinálása mellett – 2013. év óta, költségvetési évenként indított ütemekben zajlik. 2020. december 31-ig hét ütem került megindításra, 109 járás területén elhelyezkedő, összesen 50.279 kiinduló földrészletet érintően.

A nyolcadik – utolsó – ütem indítása 2021. év negyedik negyedévében várható.

A program keretében a közös tulajdon megszüntetése – 2021. július 5. napjáig – 39.204 földrészletre vonatkozóan fejeződött be.

Az NFK feladatai az OKTM program megvalósítása során:

 • az ingatlanügyi hatóság tájékoztatása a földmérő és a jogi szolgáltató kiválasztására irányuló eljárás megindításáról;
 • a földmérő és a jogi szolgáltató kiválasztása;
 • szerződés megkötése a földmérővel és a jogi szolgáltatóval;
 • a kormányhivatal tájékoztatása a nyertes jogi szolgáltató és földmérő kiválasztásáról;
 • az eljárásban résztvevő ingatlanügyi hatóság, a földmérő és a jogi szolgáltató közötti együttműködés koordinálása;
 • a teljesítés folyamatos nyomon követése, a megosztásban résztvevő jogi szolgáltató és földmérő vállalkozó feladatainak folyamatos ellenőrzése.
Az I - VII. ütemben érintett járások

2. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásával összefüggésben, 2021. május 25. napjától biztosította a jogalkotó, a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelem benyújtásának lehetőségét, az ingatlanügyi hatóságokhoz.

Az NFK feladatai a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása során:

 • a megosztáshoz szükséges térinformatikai segítséget nyújtó informatikai alkalmazás (osztóprogram) üzemeltetése;
 • az osztatlan közös tulajdon megszüntetése, az ingatlan kisajátítása útján, a Foktftv-ben szabályozottak szerint;
 • sírhely elhelyezkedésére vonatkozó adatok biztosítása, az osztóprogram számára;
 • ha a közös tulajdon megszüntetése egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történik, és az érintett földrészletben az állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, az NFK köteles nyilatkozni arról, ha a földrészleten sírhely található;
 • értékbecslési ajánlat közzététele az NFK internetes oldalán szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban nyilvántartott földrészletek esetén;
 • erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlanok esetében, az ellenérték megállapításához, az erdőrészletek fatermési adatainak közzététele az NFK internetes oldalán, erdőtérkép útján.