Erdészet - Nyomtatványok

2019-12-17 10:58:38


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése 2018. január 1-től kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus ügyintézés használatát az erdészeti szakigazgatási ügyekben is. Természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés az erdészeti szakigazgatásban nem kötelező, de ez a lehetőség számukra is biztosított, amennyiben ügyfélkapu azonosítóval rendelkeznek. Az elektronikus ügyintézés az e-Papír szolgáltatáson keresztül lehetséges, amely biztosítja az elektronikus, hitelesített levelezést és ügyindítást az erdészeti hatóság felé. Ezzel a szolgáltatással valamennyi erdészeti szakigazgatásban használt nyomtatvány benyújtható az erdészeti hatóság felé.

Részletes tájékoztató az e-Papír szolgáltatás használatához itt található.

Az erdészeti nyomtatványok a hatályos jogszabályi háttérnek felelnek meg. A kitöltéssel kapcsolatban felmerülő kérdés, észrevétel az erdeszet@nfk.gov.hu címre küldhető.

 • Örökerdő és átmeneti üzemmódú erdők kezelési terve

Általános tudnivalókat lásd az ÜGYEK menüpont Erdőgazdálkodás örökerdő és átmeneti üzemmódban címszó alatt

 • Sablon az Örökerdő kezelési terv készítéséhez (doc
 • Útmutató az Örökerdő kezelési terv készítéséhez (második, átdolgozott változat) (pdf
 • Felvételi-lap ellenőrző eljáráshoz az Örökerdő üzemmódban (xls
 • Segédtábla a kombinált módszer alkalmazásához az Örökerdő üzembódban (xls)
 • Sablon az Átalakítási és az Erdőfelújítási terv készítéséhez (doc
 • Útmutató az Átalakítási és az Erdőfelújítási terv készítéséhez (pdf

 

 • A lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről

A köznyelv lábon történő eladásnak hívja ezt az esetet, amikor az erdőgazdálkodó a kezelésében található erdő faállományát vagy annak egy részét nem kitermelt, hanem tőtől el nem választott állapotában értékesíti. Az erdőgazdálkodó jogai és kötelezettségei az adásvételt követően is fennállnak, de a vevőt is terhelik kötelezettségek, ezért mind az erdőgazdálkodónak, mind a vevőnek indokolt körültekintően eljárnia az adásvételi szerződés megkötésekor és egymással együttműködnie az elvégzett fakitermelés bejelentéséig. A lábon eladott erdőkkel kapcsolatos ügyintézésről itt olvashat részletesen.

 • Erdővédelmi kárbejelentő lap
  A kárbejelentőket a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell beküldeni (
  erdovedelem@nfk.gov.hu vagy Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)

 

 • Kérelem föld alatti gombák gyűjtési napló érvényesítésére, cseréjére, pótlására, első kiadására, újbóli kiadására (Pdf/Excel).
  A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)

 

 • Fás szárú ültetvényekkel kapcsolatos nyomtatványok
  A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (
  Erdészeti illetéksség kereső)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény létesítéséről természetes személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény létesítéséről jogi személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény telepítés végrehajtásáról természetes személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény telepítés végrehajtásáról jogi személyek részére(Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről természetes személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről jogi személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének végrehajtásáról természetes személyek részére (Pdf/Word)
  • Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének végrehajtásáról jogi személyek részére (Pdf/Word)
 • Adatkérők:

  Az Adattárat, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartást érintő adatszolgáltatási kérelmeket az illetékes megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani (Erdészeti illetéksség kereső)

  Amennyiben egy adatszolgáltatás több megyei kormányhivatalt érint, vagy elektronikus adatszolgáltatást kérnek, akkor a kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (erdeszet@nfk.gov.hu; Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)

  • Adatszolgáltatás erdőállomány adattárból (Pdf/Word)
  • Adatszolgáltatás erdőgazdálkodói nyilvántartásból (Pdf/Word)
   Az alábbi adatszolgáltatási kérelmeket a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (erdeszet@nfk.gov.hu; Budapest 23. posta 1277. PF: 82.)
  • Digitális adatszolgáltatási kérelem (Pdf/Word)
  • Ellenszolgáltatás nélküli adatszolgáltatás iránti kérelem (Pdf/Word)
  • Földműves igazolás igénylő lap (Pdf/Word)
 • Erdészeti szakirányítók nyilvántartásba vételi kérelméhez kötődő:
  A kérelmeket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (
  Erdészeti illetéksség kereső)
  • Nyilvántartásba vételi / besorolás módosítása iránti kérelem erdészeti szakszemélyzet részére (Pdf/Word)
  • Nyilvántartásba vételi kérelem egyéni vállalkozó részére (Pdf/Word)
  • Nyilvántartásba vételi kérelem jogi személy részére (Pdf/Word)
 • Közjólét:
  A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (Erdészeti illetéksség kereső)
  • Bejelentés közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti létesítmény használatbavételéről (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti létesítmény megszüntetéséhez (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti berendezések létesítéséhez (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti berendezések használatbavételéről (Pdf/Xls)
  • Bejelentés közjóléti berendezések lebontásához, megszüntetéséhez (Pdf/Xls)
  • Közjóléti bejelentésekhez típusválaszték (Pdf)
 • Műszaki átvetel
  • Erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományok (Pdf)
  • Erdősítési célállományok megfeleltetése(Pdf)
  • Erdősítési műszaki átvételi jegyzőkönyv kódlistája (Pdf)
 • Fásítás:
  A fásítás létesítését nem kell a hatóság számára bejelenteni. Ugyanakkor kérjük a földhasználókat, hogy a telepítés során vegyék figyelembe az Evt. 45.§ (1) és (3)-(6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 12.§ alábbi bekezdését: (2) Az erdészeti hatóság a telepítési feltételeknek nem megfelelően telepített vagy fenntartott fásítás faállományának teljes vagy részleges felszámolását rendeli el, ha
 • az a termőhelyre vagy a környező erdők életközösségére, természetességi állapotára nézve jelentős káros hatással van, vagy előreláthatóan jelentős káros hatással lesz, illetve
 • annak fennmaradása jogszabályba ütközik.
   A bejelentéseket a Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani (
  Erdészeti illetéksség kereső)

 

 

 

 

 

 

 

 • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez:
  A javaslatokat a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályának illetékes erdőtervezési osztályához kell benyújtani.
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (Pdf/ Xls/ xlsx)
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (minta)
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (pótlap)
  • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (kitöltési útmutató)

 

 • Körzeti erdőtervvel szembeni jogorvoslathoz keresetlevél:
  ​​A keresetlevelet a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztályára kell benyújtani (Budapest 23. posta 1277. PF: 82. Hivatali kapu szám: NFA KRID:223489318)
  • Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa (Pdf/ Word)

 

 • Erdészeti Igazgatás által kiadott formanyomtatványok: (A nyomtatott oldalak kitöltéséhez kód, valamint rövidnév is használható)
  • Erdőrészlet leíró lap nyomtatvány (minta)
  • Erdőrészlet leíró lap nyomtatvány (PdfXlsxXls)
  • Erdőrészlet leíró lap kódjegyzéke (Pdf)
  • Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv (PdfExcel)
  • Termőhely-vizsgálati jegyzőkönyv kitöltési útmutató és kódjegyzék (PdfWord)