FőoldalKözlemények Közlemény

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 07:54:49

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. július 1. napjától a 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 29/A. § szerint „A Nemzeti Földügyi Központtal kötött szerződésben meghatározott, az esedékességkor meg nem fizetett ellenszolgáltatás összege vagy annak fennmaradó része adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül”.

A köztartozásnak minősülő lejárt tartozás befolyásolhatja pályázatok elbírálását, hasznosítási- vagy adásvételi szerződések megkötését. Emellett olyan ügyletek elbírálását is befolyásolhatja, melyek feltétele a köztartozás-mentességi igazolás benyújtása a kiíró részére.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei is Önöket terhelik.

Kérjük, minden utalásnál tűntessék fel a számla sorszámát; ennek hiányában a befizetése nem azonosítható be és nem áll módunkban az átutalt összeg jóváírása.

Kérjük fentiek figyelembe vételét számláik kiegyenlítése során.

Kérdés esetén javasoljuk, hogy az alábbi elérhetőségeken forduljanak Központunkhoz:

e-mail: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu

levélcím: 1590, Budapest, Pf. 195.