FőoldalFőosztályok Erdészeti Főosztály Erdőtervezés Körzeti erdőtervezés hirdetményei Körzeti erdőtervezés hirdetmény

Az Alsó-Őrségi erdőtervezési körzetre vonatkozó megismételt körzeti erdőtervezési eljárás

2024-03-25 09:16:17

Részletes információk:

Utolsó módosítás dátuma: 2024.05.09.

Erdőtervezési körzet neve: Alsó-Őrségi

Tervezés éve: 2022

Közlemény, eljárás megindításának napja: 2024.04.08.

Határozat felkerülésének dátuma: 2024.05.09.

Nyilvános Erdőtervezési térképi adatok térképe: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/


Határozat az Alsó-Őrségi erdőtervezési körzetre vonatkozó megismételt körzeti erdőtervezési eljárásban

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban: NFK) a Győri Törvényszék 1.K.701.138/2023/16. számú ítéletében foglaltak szerint megismételt eljárás keretében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. április 8-án hivatalból megindított az Alsó-Őrségi erdőtervezési körzetre vonatkozó NFK-003434/005/2023. iktatószámú határozat megsemmisített 6.1.-6.4. pontjai körében a megismételt körzeti erdőtervezési eljárást befejezte, a határozatot összeállította.

Az Evt. 33. § (5) bekezdése b) pontja alapján az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntését az erdőgazdálkodó ügyfelek, illetve az eljárás során nyilatkozatot tett tulajdonos ügyfelek kivételével az ügyfelek részére azt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései szerint közhírré tétellel közli.

 • eljáró hatóság: NFK Erdészeti Főosztály
 • az ügy tárgya: az Alsó-Őrségi körzet erdőterve az NFK-003434/005/2023. iktatószámú határozat megsemmisített 6.1.-6.4. pontjai körében.
 • az ügy iktatási száma: NFK-0018351/040/2024.
 • ügyfelek az erdőtervezési körzet erdőgazdálkodói, nyilatkozatott tett erdőtulajdonosai, az illetékes természetvédelmi kezelő és az eljárásban résztvevő kezelő szervek és hatóságok
 • a körzeti erdőterv határozat közzétételéről szóló közlemény erdészeti hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztésének és honlapjára kerülésének napja: 2024. május 09.
 • felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Balogh Csaba Győző, NFK Északnyugat-Dunántúli Erdőtervezési Osztály; eto.szombathely@nfk.gov.hu

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az érintettek számára a határozat vonatkozó részletes adatai az NFK honlapján (http://www.nfk.gov.hu/Erdotervezes_news_342) ill. a térképi adatok https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) érhetők el, valamint az erdészeti hatóság illetékes osztályánál tekinthetők meg. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a körzeti erdőtervezési eljárásban a döntés honlapon történő közlésének napja a közhírré tételről szóló közlemény kifüggesztését követő 14. nap.

Határozat

Melléklet


Az Alsó-Őrségi erdőtervezési körzetre vonatkozó megismételt körzeti erdőtervezési eljárás megindítása

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban: NFK) a Győri Törvényszék 1.K.701.138/2023/16. számú ítéletében foglaltak szerint megismételt eljárás keretében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja az Alsó-Őrségi erdőtervezési körzetre vonatkozó NFK-003434/005/2023. iktatószámú határozat megsemmisített 6.1.-6.4. pontjai körében a megismételt körzeti erdőtervezési eljárást:

 • az ügy tárgya: az Alsó-Őrségi körzet erdőterve az NFK-003434/005/2023. iktatószámú határozat megsemmisített 6.1.-6.4. pontjai körében.
 • az ügy iktatási száma: NFK-0018351/001/2024.
 • a körzeti erdőtervezési eljárás megindításának napja: 2024. április 8.
 • irányadó ügyintézési határidő: 120 nap (Evt. 105. § (4) bek. b) pont)
 • várható befejezés: 2024. év május hó 31. nap
 • felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Balogh Csaba Győző eto.szombathely@nfk.gov.hu, +36 (94) 512-994
 • észrevétel-tételi lehetőség határideje: 2024. év április hó 18. nap

Közlemény

 


Kapcsolódó dokumentumok: