Erdőtervezés

2024-05-06 13:46:22


Körzeti erdőtervezés

Az erdők állapotának figyelemmel kísérését, szolgáltatásai, haszonvételi lehetőségei folyamatos biztosítását, az erdőhöz fűződő közérdek érvényesülését, valamint a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység tervszerűségét az állam elsősorban a körzeti erdőtervezéssel, az erdők állapotának és a fenntartható erdőgazdálkodás tartalmi kereteinek erdőtervezési körzet szintű rendszeres felülvizsgálatával, illetve erdőrészlet szintű meghatározásával biztosítja.

Az alábbiakban a jogszabályokban előírtaknak megfelelően, a folyamatban lévő körzeti erdőtervezések legfontosabb dokumentumai érhetők el.

(A hirdetmények megtekintéséhez javasoljuk a Mozilla Firefox, Google Chrome vagy Microsoft Edge böngésző használatát).


Felhívjuk szíves figyelmét a körzeti erdőtervezésben érintett ügyfeleknek, hogy az erdőgazdálkodói javaslatokat a honlapon közzétett formanyomtatványon kell az NFK Erdészeti Főosztályára benyújtani!

A formanyomtatványok elérhetőek a Nyomtatványok menüponton belül, az Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez bekezdésben.

Az erdőgazdálkodói javaslatokat tartalmazó formanyomtatványok beküldhetők a magyarország.hu weboldalon keresztül, elektronikus levél formájában vagy postai úton, illetve hivatali kapun keresztüli elérhetőséggel rendelkező cégek esetében hivatali kapun keresztül. 

Weboldalon:     magyarország.hu oldalon, elektronikus azonosítást követően (tájékoztató)

E-mailben:        erdeszet@nfk.gov.hu

Postai úton:      Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály illetékes erdőtervezési részlege

Hivatali kapun (elérhetőséggel rendelkező cégek esetében): NFA KRID: 223489318


Ütemterv

Erdőtervezéssel érintett körzetek ütemtervenként, induló adatokkal

2025-évjáratú erdőtervezési körzetek

2024-évjáratú erdőtervezési körzetek

2023-évjáratú erdőtervezési körzetek

Körzeti erdőtervezésre kerülő helységek ütemtervenként

2025. évben erdőtervezésre kerülő helységek

2024. évben erdőtervezésre kerülő helységek

2023. évben erdőtervezésre kerülő helységek

Erdőtervezéssel érintett körzetek áttekintő térképe ütemtervenként

2025-ben erdőtervezésre kerülő körzetek térképe

2024-ben erdőtervezésre kerülő körzetek térképe

2023-ban erdőtervezésre kerülő körzetek térképe


Erdőtervezési osztályok elérhetőségei


NFK Erdőtervezési Osztályainak illetékességi területe és telephelyei, letölthető térkép


Natura 2000 elővizsgálat

Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelve (43/92/EGK) és a hazai hatályos jogszabályok értelmében a Natura 2000 erdőkben csak olyan erdőgazdálkodási tevékenység végezhető, amely összhangban áll a Natura 2000 terület kijelölésének céljaival, vagyis hosszú távon biztosított vagy javul a Natura 2000 terület jelölő fajainak és élőhelyeinek természetvédelmi helyzete.

Ennek érdekében az erdészeti hatóság előzetes vizsgálatnak veti alá a Natura 2000 erdőkben tervezett tevékenységek várható hatását. Ez a vizsgálat a 2011. évi erdőtervezési ütemtervtől kezdődően a körzeti erdőtervek készítésének folyamatába építetten valósul meg, az elővizsgálat során ún. Natura 2000 elővizsgálati dokumentáció készül. A vizsgálat eredményét az erdészeti hatóság nyilatkozatban állapítja meg.

Az ütemezett vizsgálatok mellett az Európai Bizottság több esetben soron kívüli, előrehozott, átfogó elővizsgálat elvégzését is kérte. Az elővizsgálatokat a körzeti erdőtervezés során összeállított vizsgálati dokumentációkhoz hasonlóan dokumentálta az erdészeti hatóság.

Az EU környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelve alapján az elővizsgálati dokumentációk nyilvános dokumentumnak minősülnek, melyek megtekinthetők az alábbi linkekre kattintva.

Natura 2000 elővizsgálati dokumentációk és nyilatkozatok


Körzeti erdőtervek archívuma

A körzeti erdőtervek adatai, az erdővel összefüggő sok más egyéb adattal egyetemben a Nemzeti Földügyi Központ által üzemeltetett Országos Erdőállomány Adattár részét képezik. Ez egy hatalmas digitális adatbázis - melynek része az ország teljes területét lefedő digitális térképi állomány is - mind az érintett hatóságok, mind az erdőgazdálkodók számára elérhető, s munkájukhoz XXI. századi hátteret biztosít.
Az alábbiakban megtekinthetők az elkészült körzeti erdőtervek, sok érdekes táblázattal, adattal, grafikonnal és szöveges értékeléssel. Ezenkívül közzé tesszük a lejárt erdőállomány-gazdálkodási tervek, üzemtervek és körzeti erdőtervek katalógusát.

Körzeti erdőtervek archívuma