Jogtár - Öntözésfejlesztési főosztály

Jogtár - Öntözésfejlesztési főosztály

FőoldalFőosztályok Öntözés Fejlesztési Főosztály Jogtár

Jogtár - Öntözésfejlesztési főosztály


158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól
2019. évi CXIII. törvény az öntözéses gazdálkodásról
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről
302/2020 (VI. 29.) Korm. rendelet az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról