Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan veszi nyilvántartásba a szabad rendelkezésű erdőt az erdészeti hatóság?


Szabad rendelkezésű erdő telepítését a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni a területileg illetékes erdészeti hatóság felé. A bejelentéshez egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési tervet is csatolni kell. A telepítés elvégzésének bejelentése után – ami szintén formanyomtatványon történik – az erdészeti hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi a telepítést szabad rendelkezésű erdőként. Ha a telepítés a tervben foglaltaktól eltérően valósult meg, akkor először a fennmaradásáról dönt az erdészeti hatóság, és utána veszi nyilvántartásba a területet erdőként. Az erdőtelepítésről részletes tájékoztatás az „Erdőtelepítés” kérdéscsoportban található.

Amennyiben előzetes bejelentés és egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési terv nélkül telepített erdő nyilvántartásba vételét kérik szabad rendelkezésű erdőként, akkor az erdészeti hatóság először dönt a fennmaradásáról, és utána veszi nyilvántartásba a területet szabad rendelkezésű erdőként a kérelemnek megfelelően. A kérelemhez csatolni kell az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303) közzétett, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésévével ellátott erdőrészlet-leírólap nyomtatványt, valamint részterületet érintő kérelem esetén a térképi változást bemutató erdészeti térképi mellékletet is. A leírólap nyomtatványt elegendő egyszerűsített adattartalommal kitölteni: terület, az érintett földrészlet, illetve alrészlet ingatlan-nyilvántartási azonosító adatai, faállománytípus csoport (bükkös, tölgyes, cseres, akácos, nemes nyáras, hazai nyáras, egyéb lombos, fenyves), faállomány átlagos záródása, faállomány becsült átlagkora.

A földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó kérheti a területileg illetékes erdészeti hatóságtól a nyilvántartásba-vételét szabad rendelkezésű erdőként a külterületen található, erdei fafajokból álló, összefüggő, legalább ötven – felnyíló erdő esetén legalább harminc – százalékos záródású, és két métert meghaladó átlagmagasságú, jogszerűen fenntartható faállomány által elfoglalt területnek, amelynek természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert, illetve a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan a húsz méter szélességet eléri.  Ehhez formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, elég egy egyszerű írásbeli kérelem, viszont mellékelni kell a tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának hozzájárulását, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésévével ellátott – egyszerűsített adattartalmú – erdőrészlet-leírólap nyomtatványt, továbbá részterületet érintő kérelem esetén csatolni kell a térképi változást bemutató erdészeti térképi mellékletet is. Amennyiben az ilyen terület nyilvántartásba vételét nem kérik ugyan, de létezése az erdészeti hatóság tudomására jut, akkor az erdészeti hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi a területet szabad rendelkezésű erdőként.