Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Erdőtelepítést valósítottam meg, hogyan lehetek erdőgazdálkodó?


Az erdészeti hatóság az erdőtelepítés első kivitelének végrehajtása után – a telepítő által tett bejelentés alapján – a területet a jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv tartalmának figyelembevételével az Adattárban erdőként nyilvántartásba veszi. Ezt követően az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál kezdeményezni kell az érintett terület erdő művelési ágba történő átminősítését, vagy az erdő jogi jelleg feljegyzését.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást követően kérhető az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303) letölthető "Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme természetes személyek részére" vagy „Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme jogi személyek részére” link alatt megnyíló nyomtatványon. A kérelemhez szükséges mellékelni a használati jog fennállását igazoló okiratokat is. Az erdőtelepítés megvalósítása előtt a mezőgazdasági területre megkötött földhasználati szerződés akkor képezheti az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel alapját, amennyiben az erdőtelepítés megvalósítását követően szerződésmódosítás során belekerülnek a szerződésbe a felújítási biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezések. Amennyiben a módosítás nem a szerződés időtartamának meghosszabbítására, vagy a haszonbér mértékének csökkentésére irányul, a Földforgalmi tv. föld használatára, hasznosítására vonatkozó megváltozott szabályait nem kell alkalmazni. Amennyiben a módosítással érintett szerződés 2014. május 1-e előtt közzétett, vagy megkötött szerződés, a Földforgalmi tv. szerződés módosítására vonatkozó szabályait nem kell rá alkalmazni. Amennyiben a szerződés időtartamának meghosszabbítására, vagy a haszonbér mértékének csökkentésére irányuló szerződésmódosítás hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés esetében történik, akkor a módosításáról szóló szerződést, vagy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt haszonbérleti szerződést – annak aláírásától számított 8 napon belül – a haszonbérlőnek kell a mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldeni jóváhagyás céljából.