Főoldal • Hír • Főosztályok Erdészeti Főosztály Hatósági hirdetmények • Hirdetmény

Változtak az erdő és fásított terület művelési ágak használatára vonatkozó szabályok

2020-06-30 16:17:20

2020. július 1-től változtak az erdő és fásított terület művelési ágak használatára vonatkozó szabályok

2020. július 1-től az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényből (Evt.) kikerültek az erdőkezelésre vonatkozó szabályok és az erdő használatára köthető jogcímeket a módosított, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) tartalmazza.

Mind a Fétv., mind a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt az Evt.-nek a föld használatára és föld használatba adására vonatkozó speciális szabályait figyelembe véve kell alkalmazni.

Az új jogcímek:

Osztatlan közös tulajdonban lévő erdők esetében a tulajdonosok egyhangú akaratával polgári jogi társaság hozható létre.

Erdőnek minősülő föld használatára, továbbá erdő telepítése céljából erdőnek nem minősülő föld használati jogosultságának átengedésére erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés, erdőgazdálkodási integrációs szerződés vagy erdőkezelési szerződés köthető. Lényeges feltétel, hogy mindhárom jogcímen az erdő használatát csak erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás szerezheti meg.

2020. július 1-től erdőnek minősülő földre a régi feltételek szerinti haszonbérleti szerződés nem köthető.

Az új rendelkezések nem érintik a már megkötött szerződéseken alapuló, fennálló földhasználati szerződéseket és a nyilvántartásukat. A módosított Evt. alapján a megbízási szerződések 2021. december 31-én hatályukat vesztik, az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból. Ezen időpontig a megszűnő megbízási szerződések helyett új szerződéseket szükséges kötni a hatályos jogcímeken és azokat a hatályvesztés időpontjáig a nyilvántartásba bejelenteni.

A 2020. július 1-től az erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület használatának jogcímei:

 • tulajdonosi használat
 • haszonélvezet
 • vagyonkezelés
 • erdőbirtokossági társulati használat
 • szívességi földhasználat
 • használat joga
 • közös tulajdon használata (használati megosztással vagy többlethasználati megállapodás alapján)
 • polgári jogi társaság
 • erdőgazdálkodási haszonbérlet
 • erdőgazdálkodási integráció
 • erdőkezelés

A földhasználati szabályozás módosítása kiterjed a fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldekre is. Így amennyiben a fásított területet a tulajdonosok nem saját maguk hasznosítják, hanem földhasználati szerződéssel harmadik személy részére kívánják a használatát átengedni, csak erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozással kötött erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződés, erdőgazdálkodási integrációs szerződés vagy erdőkezelési szerződés létrehozásával tehetik meg 2020. július 1-től.


Kapcsolódó dokumentumok: