Főoldal • Hír • Főosztályok Erdészeti Főosztály Hatósági hirdetmények • Hirdetmény

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - HATÁROZATOK, 10031-10038_2022

2022-05-04 10:11:12

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (8) és az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII.21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az érdekelteket, hogy erdőterv hivatalból történő módosítási eljárásban az alábbi táblázatban feltüntetett ügyiratszámokon döntést hozott, védett fajok bejegyzése érdekében.

Ügyiratszám Erdőgazdálkodó
HB/15-ERD/10031-3_2022 Séra-Szabó Veronika
HB/15-ERD/10032-3_2022 Török István Csaba
HB/15-ERD/10033-3_2022 Guba Anikó
HB/15-ERD/10035-3_2022 Subecz József
HB/15-ERD/10036-3_2022 Váradi László
HB/15-ERD/10038-3_2022 Szilágyi Zoltán

Kapcsolódó dokumentumok:

Honlapra_ÖTÖDIK_ADAG_alairt