Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Átminősíthetem az erdőmet szabad rendelkezésű erdővé?


Erre kizárólag az Adattárba 2009. július 10. után hivatalból erdőként nyilvántartásba vett önerősülések esetében van lehetőség, amennyiben nem erdő művelési ágú a terület és 2021. szeptember 1-ig az adott területen nem volt erdőgazdálkodó A kérelmet az erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodó hiányában az erdő használatára jogosult nyújthatja be a területileg illetékes erdészeti hatóságnak. Ehhez formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, elég egy egyszerű írásbeli kérelem, viszont mellékelni kell a tulajdonos, közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított kétharmadának hozzájárulását, továbbá részterületet érintő kérelem esetén csatolni kell a térképi változást bemutató erdészeti térképi mellékletet is. Igazgatási szolgáltatási díjat az átminősítésért nem kell fizetni. A kérelem beadására a terület adattári nyilvántartásáról való tudomásszerzést követően 2022. szeptember 1-ig van lehetőség.