Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Rőzsegyűjtéshez, gomba és gyógynövény gyűjtéséhez, méhkaptárok kihelyezéséhez is kell engedély?


Az erdészeti hatóságtól nem. A földön fekvő elhalt fa és gally, gomba, vadgyümölcs, virág, gyógynövény, fenyőgyanta, élő és elhalt cserjehajtások gyűjtésének, a méhészeti tevékenység gyakorlásának, elhalt, száraz ág nyesésének, bot, sás, nád, gyékény termelésének feltételeit az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni. Ez alól kivételt jelentenek az állami területek, ahol az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs és gyógynövény (2-2 kg) gyűjtése, valamint méhkaptárak kihelyezése szabadon végezhető, a méhcsaládok elhelyezését azonban az erdőgazdálkodóval egyeztetni kell. A méhészeti tevékenység az egyéb erdőgazdálkodási tevékenységeket és az erdei turizmust nem zavarhatja, továbbá méhcsalád nem helyezhető el lakóépület, gazdasági épület, turistaút, erdei tornapálya, egyéb közjóléti erdei létesítmény 50 méteres körzetében. Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Védett természeti területen végzett gyűjtéshez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.