Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Házat szeretnék építeni az erdőmben. Kell ehhez erdészeti hatósági engedély?


Ház építése az erdőben az erdő igénybevételének minősül, amelyhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az igénybevételt kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra lehet megtenni. Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény kivételével kizárólag a közérdekkel összhangban lehet. A kivétel csak abban az esetben áll fenn, ha az adott erdő fekvése szerinti, vagy az azzal szomszédos településen, az igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező vagy annál magasabb természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású csereerdősítést végeztek, vagy az állam 100%-os tulajdonában nem álló faültetvény vagy kultúrerdő természetességi állapotra vonatkozó alapelvárású felnyíló erdő esetén mezőgazdasági művelésbe vonásról van szó. Az erdő igénybevételének feltétele az erdővédelmi járulék megfizetése, illetve csereerdősítés elvégzése, de szükség esetén az erdészeti hatóság további feltételeket is előírhat. A kérelemhez formanyomtatvány nem áll rendelkezésre. A részletes formai és tartalmi követelmények megtalálhatók a 433/2017. (XII.21) Korm. rendelet 10-11. §-ában, illetve érdeklődjön a területileg illetékes erdészei hatóságánál. Az erdészeti hatóság csak az erdőterület igénybevételét engedélyezi. Építési engedélyt az illetékes építési hatóság – az erre kijelölt település jegyzője – ad ki az erdészeti hatóság jogerős engedélyét követően.