Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Nem járultam hozzá, hogy a határozatban szereplő személy erdőgazdálkodjon!


Bizonyos jogcímek esetén az erdőgazdálkodói jogviszony létesítéséhez elegendő a tulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján számított többségi, illetve 2/3-os döntése. Amennyiben a bejegyzett erdőgazdálkodó használati jogviszonyát megalapozó szerződés létrejöttét vagy tartalmát jogszabálysértőnek tartja, azt polgári peres eljárásban bíróságon támadhatja meg.