Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése

2019-12-17 14:52:25


Az erdőgazdálkodó által bejelentett tarvágás végrehajtását az erdészeti hatóság erdőfelújítási biztosíték (pénzügyi garancia) nyújtásához köti, ha az ingatlan tulajdonosa, közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni hányada alapján számított legalább 25 %-a kéri.

A biztosíték nyújtásának szükségességét és módját tartalmazhatja az erdőgazdálkodó használati jogosultságát megalapozó szerződés is. Ha biztosíték nyújtása önálló kérelemként kerül előterjesztésre, igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a kérelmező tulajdonosoknak.

Erdőfelújítási biztosíték nyújtását írja elő hivatalból az erdészeti hatóság abban az esetben, ha az erdőgazdálkodó vagy az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mely az erdőgazdálkodó tulajdonában áll vagy annak az erdőgazdálkodó vezető tisztségviselője a bejelentés benyújtását megelőző három évben az erdőgazdálkodási szabályokat megsértette, illetve az erdőgazdálkodó a bejelentést megelőző 3 évben megszegte az erdő felújítására vonatkozó szabályokat. Az erdőfelújítási biztosítékként bankgarancia, a hatóság letéti számlájára elhelyezett készpénz, államkötvény, ügyvédi vagy bírói letétbe helyezett készpénz, államkötvény vagy az erdőgazdálkodó többségi tulajdonában álló ingatlanra a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog fogadható el.

Biztosíték hiányában a hatóság eljárást indít a bejelentett fakitermelés megtiltására, a fakitermelés a biztosíték hatóság által történő elfogadásig nem kezdhető meg. A befizetett biztosítékot az erdőfelújítás készültségének ellenőrzése után a hatóság két részletben -sikeres első erdősítést követően a biztosíték 70%-át, befejezés után a teljes biztosítékot- felszabadítja , vagy az el nem végzett és a hatóság által elrendelt munkák fedezetéül felhasználja.