Jelentkezés a 2021 2 sorszámú képzésre

2021-10-01 00:00:37


Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30. (csütörtök)

Távoktatásos alapképzés időtartama: 2021. október 11. – november 5.

Vizsga időpontja: 2021. november 9. (kedd)

Jelenléti vizsga esetén az 50 főnél nagyobb létszámú kurzus esetén második vizsganap 2021. november 10. (szerda).

A vizsga formájáról (jelenléti vagy online), továbbá a kurzus létszámától függően a vizsga pontos időpontjáról minden résztvevőt külön e-mailben értesítünk a képzés indításakor.

Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján az erdészeti szakszemélyzetnek a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolás megszerzése érdekében - az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érintő jogszabályokkal és azok alkalmazásával összefüggő ismereteket tartalmazó - jogosulti alapképzésen kell részt vennie, és sikeres vizsgát kell tennie.

Nem kell részt vennie a jogosulti alapképzésen és a vizsgán annak a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek, aki a jogosulti alapképzést 2011-2021. években már teljesítette, továbbá aki nem kötelezett a jogosulti alapképzés és vizsga megismétlésére!

Az alapképzésre csak az Erdészeti Szakirányítói Névjegyzékben nyilvántartott erdészeti szakszemélyzet jelentkezhet!

A jogosulti alapképzés és a vizsga elsősorban a kétéves szakmai gyakorlatot teljesített erdészeti szakszemélyzet részére van meghirdetve. Az erdőgazdálkodási szakterületen szerzett kétéves szakmai gyakorlat eseteit a Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései határozzák meg. Felhívjuk az alapképzésre jelentkezők figyelmét arra, hogy a Korm. rendeletben előírt kétéves szakmai gyakorlatot a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés értelmében az erdészeti szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartamával, erdőgazdálkodóként bejegyzett természetes személy erdőgazdálkodási gyakorlatával (ha egyúttal erdészeti szakszemélyzetként is szerepel a nyilvántartásban!), továbbá az Agrárminisztériumban erdőgazdálkodási szakterületen vagy az erdészeti hatóságnál erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakörben foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonnyal lehet megszerezni. Az erdészeti szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartamát az Erdészeti Szakirányítói Névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időpontjától kell számítani, az eltiltás időtartamát ide nem értve.

A jogosulti alapképzéssel és vizsgával kapcsolatos további információk az:

  • Információ az alapképzésről
  • Vizsga
  • Vizsgaszabályzat

című tájékoztató anyagokban találhatóak, jelentkezés előtt azokat is tekintse át!

A 2021.2. sorszámú erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzésre és vizsgára itt jelentkezhet:

Jelentkezési Űrlap

 

A Jelentkezési Űrlap kitöltése után, a „Küldés” gomb lenyomását követően a jelentkezés rögzítéséről egy általános tájékoztatót fog kapni. A jelentkezés elfogadásáról és a továbbképzéssel kapcsolatos részletekről a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály 5 munkanapon belül visszaigazoló levelet küld a jelentkezéskor megadott e-mail-címre.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdések az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címre küldhetőek.

 

Nemzeti Földügyi Központ

Erdészeti Főosztály