Információ az alapképzésről

2023-02-08 09:14:13


 

Tájékoztatjuk az alapképzésre jelentkezőket, hogy az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzését és online vizsgáztatását a Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) Erdészeti Főosztálya végzi. Az alapképzés lebonyolításában együttműködő partner a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: Nébih).

Az alapképzés és az online vizsga a Nébih távoktatási felületén (https://edu.nebih.gov.hu/) keresztül valósul meg.

A tananyagot az alapképzés ideje alatt önállóan kell feldolgozni.

Az alapképzésre jelentkezők a kurzus első napján e-mailben kapják meg a távoktatási felületre történő belépéshez szükséges felhasználó nevet és jelszót.

A kötelező tananyagot témakörökre bontva lehet végignézni, amelyre a meghirdetett képzési időtartam utolsó napjának végéig van lehetőség. Az alapképzés akkor tekinthető teljesítettnek, továbbá az online vizsgázás lehetőségét csak abban az esetben biztosítjuk, ha a résztvevő az összes témakörhöz tartozó tananyagot megnézte és az összes ellenőrző kérdésre helyes választ adott. A rendszer regisztrálja a tananyag feldolgozottságának szintjét.

A tananyag és az oktatási segédletek a képzés során az oktatási felületről letölthetők és nyomtathatók.

Az alapképzés és a vizsga lemondása az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címre küldött levélben lehetséges, legkésőbb a meghirdetett képzési időtartam vége előtti öt nappal és az NFK törli az alapképzésen résztvevők névsorából, a befizetett díjat visszautalja.

Amennyiben a résztvevő a vizsga teljesítésében akadályoztatott, akkor a vizsgát megelőzően 5 nappal az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címre küldött levélben kérelmezheti saját vizsgájának elhalasztását. Ha e mellett a résztvevő az alapképzést teljesíti, akkor a vizsga letételére legkorábban a következő meghirdetett jogosulti alapvizsga időpontjában, a vizsgahalasztási díj megfizetése mellett van lehetősége.

Vizsgaszabályzat 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzés és vizsga díja 30.000 Ft. A díj magában foglalja az alapképzés keretében teljesítendő online vizsga díját is.

A jelentkezés visszaigazolása után az NFK e-mailben küldi meg az alapképzés díjáról szóló számlát. A díjat a fizetési számla ellenében, banki átutalással lehet kiegyenlíteni az NFK számlájára.

Az alapképzés díját legkésőbb a számlán feltüntetett időpontig lehet befizetni! A díjfizetés elmaradása esetén töröljük Önt a résztvevők közül.

Befizetéskor az átutalás közlemény rovatában az e-mailben kapott számla azonosítóját (jobb felső sarokban lévő számlaszám), a „jogosulti alapképzés és vizsga” megnevezést, továbbá munkáltatói befizetés esetén az érintett szakszemélyek nyilvántartási kódját és nevét kell feltüntetni.

A képzés ideje alatt felmerülő kérdéseket az erdesz.szakszemely@nfk.gov.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Vissza