Erdőterv módosításának engedélyezése

2024-02-05 15:46:43


Előre nem látott változás esetén indokolt az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit módosítani.

Az erdészeti hatóság (illetékes vármegyei kormányhivatal) – amennyiben az erdő rendeltetésében, üzemmódjában, állapotában bekövetkezett, a körzeti erdőtervezéskor előre nem látott változás ezt indokolja – hivatalból indított eljárás során módosíthatja az erdőtervet.

Erdőgazdálkodó kérelmére az erdőterv akkor módosítható, ha

a) az erdőgazdálkodó személyében változás következik be, és az erdőterv módosítása iránti kérelmet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő változásbejegyzést követő 90 napon belül benyújtják, vagy

b) a körzeti erdőtervezés óta az erdőgazdálkodó ellenőrzési körén kívül felmerülő, a gazdálkodási viszonyokban a körzeti erdőtervezéskor előre nem látható olyan körülmény következett be, amelynek elkerülése vagy elhárítása az erdőgazdálkodótól nem volt elvárható.

Az erdőterv fakitermelést eredményező, illetve az erdőfelújítás előírást érintő módosítására az erdőgazdálkodó kezdeményezése esetén a tulajdonos hozzájárulása mellett kerülhet sor.

Az erdőterv módosításakor a körzeti erdőtervezés szabályait kell figyelembe venni.

Az Országos Erdőállomány Adattárat érintő változások esetén a kérelmezőnek a jogszabály által előírt dokumentumokat jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével ellátva kell benyújtania.