Erdőterv módosításának engedélyezése

2021-04-22 16:00:49


Előre nem látott változás esetén indokolt az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit módosítani.

Az erdészeti hatóság (illetékes megyei kormányhivatal) – amennyiben az erdő rendeltetésében, üzemmódjában, állapotában bekövetkezett, a körzeti erdőtervezéskor előre nem látott változás ezt indokolja – hivatalból indított eljárás során módosíthatja az erdőtervet.

Az erdőgazdálkodó kérheti az erdőterv módosítását. Amennyiben a kérelem véghasználati fakitermelésre, illetve az erdőfelújítás előírást érintő módosítására vonatkozik, akkor a módosításra csak a tulajdonos hozzájárulása mellett kerülhet sor.

Az erdőterv módosításakor a körzeti erdőtervezés szabályait kell figyelembe venni.

Az Országos Erdőállomány Adattárat érintő változások esetén a kérelmezőnek a jogszabály által előírt dokumentumokat jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével ellátva kell benyújtania.