Erdőgazdálkodás örökerdő és átmeneti üzemmódban

2020-06-10 09:24:13


 

Az örökerdő és az átmeneti üzemmódra váltás, valamint az üzemmódban történő gazdálkodás kiemelt feltétele a tervezett erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes kezelési terv készítése és az erdészeti hatóság felé történő benyújtása.

 

Örökerdő esetében örökerdő kezelési tervet, az átmeneti üzemmódban pedig attól függően, hogy melyik kitűzött cél elérését vállalja az erdőgazdálkodó átalakítási tervet (hosszútávon az örökerdő üzemmódra áttérés esetén, valamint faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés esetén) vagy, ha a szerkezeti változatosságot növelő, folyamatosabb erdőborítás biztosítása irányába ható erdőkezelés a kiemelt cél, akkor erdőfelújítási tervet kell összeállítani.

A kezelési terveket egységes szerkezetben, a 61/2017. FM rendelet 11. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket magába foglaló sablon szerint kell összeállítani. A sablon szerinti tartalmi és formai követelmények kötelező elemek, ezek alkalmazását az erdészeti hatóság a benyújtást követően vizsgálja.

A kezelési tervet az üzemmódra való áttéréskor (üzemmód módosítására irányuló kérelemhez csatolva), valamint azt követően az érintett körzeti erdőtervezések alkalmával kell készíteni és az erdészeti hatóságnak benyújtani (Evt. 29. § (7) és 433/2017. Korm. rendelet 13/A. § (2)).

A kezelési tervhez ún. erdészeti térképi vázlatot is mellékelni kell, amit az erdészeti térkép felhasználásával kell elkészíteni.

A kezelési tervet az erdő üzemmódjának módosítására irányuló kérelmes eljárás esetén a területileg illetékes erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatal erdészeti részlegének hivatalos elérhetőségére, a körzeti erdőtervezést érintően a Nemzeti Földügyi Központnak kell benyújtani (Korm. rendelet 13/A. §) az erdőgazdálkodási javaslatok befogadásának időszakában (igazgatási szakaszban) a tájékoztatóban megadott határidőig és elérhetőségen.

A kezelési terv sablonok és kitöltési útmutatók elérhetőek a Nyomtatványok oldalon.