Erdőfelújítás

2019-12-17 15:15:19


Normatív támogatás igényelhető a 2008. január 1-jét megelőzően végrehajtott fakitermelés során keletkezett erdőfelújítási kötelezettségű erdők felújítására. Támogatás igénybevételére jogosult - a nem állami tulajdonú erdőterületen folytatott erdőgazdálkodáshoz - az az erdőgazdálkodó, aki (amely) a 2008. január 1-jét megelőzően végzett véghasználatok után az erdészeti hatóság által elrendelt erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettségeit teljesítette.

A támogatási jogosultság alapját az erdészeti hatóság által tartott erdősítési műszaki átvételen készült jegyzőkönyv képezi, melynek tartalma határozza meg, hogy az adott évben az adott erdőrészletre igényelhető támogatás vagy nem.

A támogatási kérelmet formanyomtatványon, az erdőterület elhelyezkedése szerint illetékes Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához kell benyújtani minden évben a november 15-től december 15-ig terjedő időszakban. Egy ügyfél egy évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be erdészeti igazgatóságonként. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek minősül, így külön kifizetési kérelem benyújtására nincs szükség.

Információs anyag
Erdőfelújítás tájékoztató, GYIK