Erdő üzemmódjának megváltoztatása

2021-04-22 15:51:46


Az erdő üzemmódja meghatározza az erdőben alkalmazható erdőfelújítási eljárásokat és a fakitermelés módját.

Az Országos Erdőállomány Adattárban még nem szereplő erdő esetében először annak nyilvántartásba vételekor határozza meg az erdészeti hatóság az üzemmódot a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított kétharmad részének nyilatkozata alapján, figyelemmel az erdő fafaj összetételére, szerkezetére, termőhelyi viszonyaira. Megállapított üzemmóddal rendelkező erdőnél a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított kétharmad részének hozzájárulásával benyújtott kérelemben kérelmezheti az erdőgazdálkodó az üzemmód megváltoztatását, kérelméről az erdészeti hatóság dönt. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az erdő üzemmódjának átmeneti ill. örökerdő üzemmódként történő megállapítása ill. arra való módosítása átalakítási vagy erdőfelújítási, illetve örökerdő kezelési terv elkészítésének kötelezettségét is maga után vonja, melyet az erdészeti hatóságnak be kell mutatni.