Erdő rendeltetéseinek megállapítása

2021-04-22 15:50:40


Az erdő rendeltetése alapvetően meghatározza az erdőben folytatható gazdálkodást. Az erdőket tartalmazó Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartja az erdők rendeltetéseit.

Azon erdők esetében, amelyek frissen kerülnek be az Adattárba, meg kell állapítani az erdő rendeltetéseit (védelmi, közjóléti, gazdasági). Az erdőtörvény hatályba lépése előtt már az Adattárban szereplő erdők rendeltetését az erdőterv-határozat kiadása során állapítja meg az erdészeti hatóság. A már megállapított rendeltetéssel rendelkező erdő esetében a rendeltetés(ek) megváltoztatására kerülhet sor. A megállapítás ill. a megváltoztatás történhet az erdőgazdálkodó (erdőtelepítő) kérelmére, melyhez csatolni szükséges a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított kétharmad részének hozzájárulását, vagy történhet közérdekből is, melyet az érintett miniszterek vagy az érintett települési önkormányzat jegyzője kezdeményezhet. Közérdekből történő megállapítás esetén a megállapításból ill. a megváltoztatásból eredő károkat ill. többletköltségeket az erdőgazdálkodó részére meg kell téríteni. A megállapítás, ill. a megváltoztatás során az erdészeti hatóság a jogszabályi környezet, az erdő jellemzői alapján dönt. A külön jogszabályok szerinti védetté nyilvánítási eljárással érintett erdő rendeltetéseit a védetté nyilvánításról szóló jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg kell a védelmi funkciónak megfelelően megváltoztatni. A rendeltetés megváltoztatásának eljárásához igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.