Erdő igénybevételére vonatkozó elvi engedély kiadása

2019-12-17 15:06:21


Erdő igénybevételének minősül az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből való kivonása, időleges igénybevétele és rendeltetésszerű használatát akadályozó létesítmény elhelyezése ill. tevékenység gyakorlása.

A tényleges engedély kiadása mellett lehetőség van elvi engedély kiadására is. Az elvi engedély önmagában még nem jogosít fel az erdő igénybevételére, de az elvi engedély érvényessége alatt kezdeményezett igénybevételi eljárásban az erdészeti hatóságot és a közreműködő szakhatóságokat köti az elvi engedélyben érintett kérdésekben az elvi engedély még akkor is, ha időközben a jogszabályok valamint a kötelező hatósági előírások megváltoztak. Az elvi engedélyt a jogszabályban előírt mellékletekkel ellátott kérelemre az erdészeti hatóság adja ki, az engedélyezési eljárásba a hatóság - érintettség esetén - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, ill. a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervet szakhatóságként bevonja.

Erdő igénybevételének elvi engedélyezésére csak kivételes esetben (más lehetőség hiányában), gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény kivételével kizárólag a közérdekkel összhangban kerülhet sor. Az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az elvi engedély legfeljebb négy évre szóló érvényességgel adható ki.