Engedély nélkül igénybe vett erdő helyreállításának elrendelése, ill. felmentés a helyreállítás alól

2019-12-17 15:06:59


Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő igénybevételének észlelése esetén - az érintettek bevonásával tartott helyszíni szemle után - az erdészeti hatóság határidő kitűzésével határozatban kötelezi az igénybevevőt a helyreállításra.

A helyreállítási kötelezettség alól kérelemre az erdészeti hatóság felmentést adhat, és az igénybevevőt sújtó erdővédelmi bírság egyidejű kiszabása mellett engedélyezheti a kialakult állapot fennmaradását, amennyiben az igénybevétel engedélyezésének feltételei fennállnak. Az engedélyezési feltéteket az „Erdő igénybevételének engedélyezése” pont tartalmazza. A kialakult állapot fennmaradásának engedélyezésekor az erdővédelmi járulékot is meg kell fizetnie az igénybevevőnek, ill. a jogszabályban előírt esetekben csereerdősítést kell végeznie.