Eljárás túlzott vadkárosítás miatt

2019-12-17 14:55:15


Az erdészeti hatóság hivatalból, vagy a természetvédelmi hatóság, illetőleg az erdőgazdálkodó kezdeményezésére hozott határozata alapján a vadászatra jogosult erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

A bírságfizetés esetei:

* ha az erdősítés sikeresen felújult területén a vadászható vadfajok az előírt fafajok vezérhajtásait 30 %-ot meghaladó mértékben károsították;

* vagy az erdő természetes felújítása veszélybe került az előírt állománytípust alkotó fafajok vadászható vadfajok által történő felélésével;

* vagy a faállomány egyedei a vadászható vadfajok által történt dörzsölés, hántás következtében 0,1 hektárt meghaladó nagyságú területen a faegyedek 10 %-át meghaladó mértékben károsodtak.

Az erdővédelmi bírság folytatólagos károkozás esetén ismételten kiszabható.