Körzeti erdőtervezés

2021-04-26 13:55:15


Körzeti Erdőtervek tartalmazzák a közmegegyezésen alapuló, fenntartható erdőgazdálkodás feltételrendszerét.

Az erdészeti hatóság (Nemzeti Földügyi Központ, továbbiakban: NFK) jogszabályban meghatározott ütemezés szerinti tíz évenként körzeti erdőtervezést végez. A körzeti erdőtervezés két egymástól jól elkülönülő részből áll. Az első az igazgatási tevékenység, mely során az erdők felülvizsgálatára, a szükséges adatok (javaslatok, észrevételek) összegyűjtésére kerül sor. A második a körzeti erdőtervezési eljárás, mely során a hatóság összevont hatósági eljárásban döntéseket hoz.

Az igazgatási tevékenység során az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja az erdők gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat. Megállapítja az erdőrészletek természetességi állapotát. Erdőrészletenként felméri a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-, erdőnevelési-, erdőfelújítási- és véghasználati lehetőségeket. Összegyűjti az erdőgazdálkodók következő időszak erdőgazdálkodására vonatkozó javaslatait.

Az erdészeti hatóság a leendő erdőtervre vonatkozóan tervjavaslatot állít össze az erdőgazdálkodók által benyújtott javaslatok, a terepi felvételezéssel nyert, az érintett hatóságok és kezelő szervek által megadott adatok és tények felhasználásával, valamint az erdőterületekre vonatkozó természetvédelmi kezelési-, Natura 2000 fenntartási- és nagyvízi meder kezelési tervek figyelembevételével.

A körzeti erdőtervezési eljárás során, az erdészeti hatóság erdőtervben határozza meg az erdőtervezési körzetre vonatkozóan a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelések, erdőnevelési beavatkozások módját, és a végrehajtásukra vonatkozó rendelkezéseket, valamint az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó lehetőségeket, illetve előírásokat.

Szükség esetén javítja az Adattárban nyilvántartott terület erdőgazdasági azonosító adatait, területi és térképi ábrázolását, az érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási azonosító adatait és termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatait, kiemelt figyelemmel a természetességi állapot meghatározására.

Szükség esetén módosítja az erdők faállományának vágásérettségi korát.

Az összevont hatósági eljárás során az erdészeti hatóság az Evt. 23. § (2) bekezdése szerinti rendeltetéseket (természetvédelmi, Natura 2000, talajvédelmi, erdészeti génrezervátum, árvízvédelmi, vadaspark, vadaskert, honvédelmi és határrendészeti) és az erdő elsődleges rendeltetését állapíthatja meg, illetve bizonyos esetekben rendeltetéseket törölhet. Továbbá felnyíló erdővé, valamint terméketlen területté minősíthet erdőket.

A körzeti erdőtervezési eljárás ügyintézési határideje az Evt. 105. § (4) bekezdés b) pontja alapján százhúsz nap.

További információ a körzeti erdőtervezésről és a folyamatban lévő ügyekről itt található.

Letölthető nyomtatványok