Föld alatti gombák gyűjtési napló érvényesítés, csere, pótlás, újbóli kiadás

2019-12-17 14:59:57


A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet alapján szarvasgombát gyűjteni csak érvényes gyűjtési napló birtokában lehet. A rendelet 7. § (6) pontja értelmében a földalatti gomba gyűjtési naplót a kiállítását vagy érvényesítését követő év április 30-ig a gyűjtőnek érvényesítés céljából a Nemzeti Földügyi Központhoz, mint erdészeti hatósághoz be kell nyújtania.

Az érvényesítés módja:

 A gyűjtési napló személyesen vagy postai úton nyújtható be érvényesítésre. Postai út választása esetén javasolt a napló tértivevényes postai küldeményként való feladása.

Postai úton:

Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

Budapest, 1277. Pf: 82.

Személyes leadás esetén:

Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.

 Az érvényesítést a vonatkozó nyomtatványon kell kérni, amely az NFK honlapjáról tölthető le (Pdf/Excel).


  • Az érvényesítés díja 3200 Ft, ami pénzintézeti átutalással fizethető meg.

Az érvényesítés díját az NFK bankszámlaszámára kell átutalni (Nemzeti Földügyi Központ, 10032000-00358688-00000000). A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Szarvasgomba”+ gyűjtési napló száma. A benyújtott napló és nyomtatvány mellé csatolni kell az eljárási díj befizetését igazoló dokumentumot is.

  • Az elveszett vagy megrongálódott naplók pótlásának, illetve cseréjének díja 6200 Ft.
  • 3 éven belül a napló 2 vagy annál többszöri cseréjének díja 32 700 Ft.

Az érvényesített naplókat az NFK tárgyév április 30-át követően küldi vissza. Tárgyév április 30-át követően az érvényesítésre be nem nyújtott naplók érvényüket veszítik.

Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát az NFK a honlapján teszi közzé.

A veszélyhelyzet miatt az érvényesítés folyamatában bekövetkezett változásokról a következő hatósági hirdetményben tájékozódhatnak: https://nfk.gov.hu/Felhivas_a_foldalatti_gomba_gyujtesi_naplok_ervenyesiteserol_news_1540