Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelése

2019-12-17 14:54:20


Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó illetőleg erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosai részére határidő kitűzésével elrendelheti a fakitermelést, ha az az erdő egészségi állapotának javítása, veszély elhárítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges.

Ha az erdőgazdálkodó illetőleg erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosai az erdészeti hatóság felszólítása ellenére sem tesznek eleget az erdőtörvény szerinti erdőgazdálkodási kötelezettségüknek, és ezáltal az erdő fennmaradását vagy fejlődését veszélyeztetik, a szükséges erdőgazdálkodási tevékenységeket a hatóság az erdőgazdálkodó, illetve erdőgazdálkodó hiányában a tulajdonosok költségére elrendeli és elvégezteti. Az elrendelő határozatot a hatóság a kötelezettek részére megküldi. Az elrendelt tevékenységet kivitelező személyt/szervezetet nyilvános pályázat útján kell kiválasztani. Az elrendelt tevékenység során keletkezett bevételt az elrendelt tevékenység költségeire kell fordítani.

Amennyiben a költségek meghaladják a keletkezett bevételt, a kötelezetteknek kell a különbözetet megfizetniük. Ha a különbözet megfizetésére az erdőgazdálkodóval szemben indított végrehajtási eljárás nem vezet eredményre, a tulajdonos köteles a költségeket megtéríteni.