Erdő telepítésének engedélyezése

2019-12-17 14:48:27


Erdőtelepítésnek minősül a nem erdő művelési ágú, nem erdővel borított területen erdő ültetése erdei fafajokkal.

Erdőtelepítés csak felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet által készített és az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv alapján végezhető.

A jóváhagyási eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az erdőtelepítési terv jóváhagyását az erdészeti hatóság megtagadja vagy feltételhez köti, ha a telepítendő faállomány veszélyezteti a meglévő erdő természetességi állapotának megőrzését, védett természeti terület fennmaradását, a szomszédos ingatlanok használatát, ha a termőhelyre káros hatással van/lesz, ill. függőleges koronavetülete növekedésével arányosan nem marad a földrészlet határain belül.

Az erdőtelepítési tervhez csatolni szükséges a telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájárulását. Az erdőtelepítéshez, fásításhoz jogszabályban meghatározott és igazolt minőségű szaporítóanyagot szabad felhasználni. Az érintett tulajdonosok a tervet jóváhagyó határozatot kézhez kapják. A jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv 5 évre szól.