Eljárás az erdőlátogatási, ill. a tűzgyújtás szabályait megszegővel szemben

2019-12-17 15:09:50


Aki az erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az az erdő látogatójának minősül.

Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat.

Az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.

Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan sem vehető igénybe az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri. Ugyancsak nem látogatható az erdőrezervátum magterülete ill. azon erdő, melynek látogatását az erdőgazdálkodó jogszerű módon, az előírásoknak megfelelően korlátozta.

Az erdőben lovagolni, illetőleg járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni, turistaútvonalat kijelölni és létesíteni, turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani, ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni, a törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni. Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet. Nem állami feladat végrehajtásával összefüggően az erdőben jelet, mérő- vagy gyűjtőeszközt elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdő talajából mintát venni - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az erdőgazdálkodó írásos hozzájárulásával lehet.

Tilos az erdőben legeltetni, bármilyen hulladékot elhelyezni, élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni (kivéve a minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést), mohát gyűjteni. Ugyancsak tilos az erdő látogatójának motorfűrészt, 500 g-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-nél nagyobb vágólap hosszúságú kézifűrészt magánál tartani a közforgalom előtt meg nem nyitott erdei utakon és az erdőben.

Aki a fenti előírásokat megszegi, annak terhére az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki.