Eljárás az erdei haszonvételek gyakorlásának előírásait megszegővel, falopást elkövetővel szemben

2019-12-17 15:10:47


Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, ill. nem állami területen történő gyűjtése csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.

Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül. Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Az állam kizárólagos tulajdonában álló erdőben méhészeti tevékenység szabadon végezhető, azonban a méhcsaládok elhelyezését és telepítési helyét az erdőgazdálkodóval minden esetben előzetesen egyeztetni kell. A felsoroltakon kívül az erdő látogatója más erdei haszonvételt nem gyakorolhat, fát nem vághat ki.

Aki a fenti előírásokat megszegi, annak terhére az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki.